MARTIN STREJC

Funkce ve FAST AGENCY – spolumajitel agentury, koordinátor akcí, manager, propagace

telefon: +420 737 647 541

email: martin.strejc@fastagency.cz

O co se Martin stará ?

Martin má na starost přímý kontakt s klienty a osobní prezentaci nabídky. Ovšem i on funguje jako obchodní zástupce. V případě velkých akcí se stará o to, aby všichni domluvení vystupující dorazili na místo konání akce včas, stejně tak se stará o blokaci termínů vystupujících. Na místě konání akce dohlíží na hladký průběh a slouží jako „styčný důstojník“. Stejně tak zjišťuje feedback.