PARTNERSTVÍ

V červnu se naše agentura stala partnerem další agentury. Jedná se o firmu TaP Production. Díky tomuto novému partnerství se otevřely další cesty a možnosti v naší činnosti. A to nejen pro nás, ale také pro naši spřátelenou agenturu. Věříme, že tato spolupráce ponese ovoce.

TAP_3

Naše agentura má tu čest, že se mohla stát partnerem charitativního projektu PORTRÉTY OSOBNOSTÍ, který vznikl na podporu Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol v Praze. Cílem projektu je ucelený soubor 52 fotografií veřejně známých umělců a následné pořádání fotografických výstav a vydání kalendáře na rok 2018. Více informací naleznete na odkaze, stačí kliknout na logo projektu.

portrety