MODERÁTOŘI

Není pochyb o tom, že každá akce potřebuje svého moderátora, který svým výstupem zpestří program v pauzách mezi jednotlivými vystoupeními. Agentura FAST Agency spolupracuje s celou řadou známých moderátorů, ať už z televize nebo z rádia.

Namátkově vybíráme některé z nich:

ALEŠ HÁMA
ALEŠ LEHKÝ
PETR VÁGNER
PETR VOJNAR
PETR ŘÍBAL
PETR SCHWANK
VLASTA KOREC
MIROSLAV BRUNNER
JAN ANTONÍN DUCHOSLAV
VOJTĚCH BERNATSKÝ
PETR SVĚCENÝ
JAN MUSIL
KAREL ZÍDKA
LUMÍR OLŠOVSKÝ

MICHAELA DOLINOVÁ
NIKOL ŠEDINOVÁ
KATEŘINA BROŽOVÁ
LUCIE SINKOVÁ
ANIFE VYSKOČILOVÁ

KOMPLETNÍ A AKTUÁLNÍ SEZNAM MODERÁTORŮ NALEZNETE V KATALOGU, KTERÝ LZE ZASLAT EMAILEM VE FORMÁTU PDF.